Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ PLASTIC BANK®

Η [ comfort zone ] είναι υπερήφανη που συνεργάζεται με την Plastic Bank για να σταματήσει το πλαστικό που φτάνει στους ωκεανούς και να βελτιώσει τη ζωή μας. Μέσω της συνεργασίας μας, από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2021:

 

  • αποτρέψαμε την είσοδο 100 τόνων πλαστικού στον ωκεανό το 2021
  • ενισχύσαμε τους συλλέκτες σε παράκτιες κοινότητες στην Ινδονησία, τις Φιλιππίνες και τη Βραζιλία.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Plastic Bank βοηθά τον κόσμο να σταματήσει το πλαστικό που δεσμεύεται στους ωκεανούς, ενώ παράλληλα βελτιώνει τις ζωές των κοινοτήτων συλλογής. Χτίζουν οικοσυστήματα ηθικής ανακύκλωσης σε παράκτιες κοινότητες και επεξεργάζονται εκ νέου τα υλικά για να τα επαναφέρουν στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού παραγωγής. 

#1

Επανάσταση στην ανακύκλωση

Η Plastic Bank συμβάλλει στην οικοδόμηση οικοσυστημάτων ηθικής ανακύκλωσης σε ευάλωτες παράκτιες κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

#2

Βελτίωση της ζωής των ανθρώπων

Οι συλλέκτες λαμβάνουν μπόνους, τα οποία τους βοηθούν να καλύψουν οικογενειακές ανάγκες, όπως ψώνια, καύσιμα, σχολείο και ασφάλιση υγείας. 

#3

Τέλος το πλαστικό στους ωκεανούς

Οι συλλέκτες συλλέγουν τα πλαστικά απορρίμματα που βρίσκονται στους ωκεανούς από τη στεριά και την παραλία, σταματώντας τα από το να φτάσουν στους ωκεανούς μας.

#4

Εξασφάλιση διαφάνειας

Η πλατφόρμα blockchain της Plastic Bank παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο – επιτρέποντας τη διαφάνεια, την ανιχνευσιμότητα και την ταχεία επέκταση. 

“Στην αλληλεξάρτηση – η οποία είναι μία από τις ιδρυτικές αξίες του κινήματος B Corp – δεν υπάρχει κοινωνική βιωσιμότητα χωρίς περιβαλλοντική βιωσιμότητα, δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς σεβασμό των οικοσυστημάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χωρίς την ανθρώπινη οικολογία, δεν υπάρχει απλά κανένα μέλλον.

 

– Davide Bollati, πρόεδρος του ομίλου Davines

Davide_Bollati_Davines

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Η συσκευασία διαδραματίζει βασικό ρόλο στην προστασία των συνθέσεών μας, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει μια ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία κατά τη χρήση.

 

Βασικός στόχόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον αντίκτυπό της. Για το λόγο αυτό, το εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης εργάζεται συνεχώς πάνω σε καινοτόμες λύσεις που είναι όλο και πιο βιώσιμες: 

 

– αντικαθιστούμε σταδιακά όλο το παρθένο πλαστικό με ανακυκλωμένο πλαστικό ή πλαστικό βιολογικής προέλευσης

– έχουμε μειώσει το βάρος των γυάλινων βάζων μας 

– εισάγουμε λύσεις με δυνατότητα επαναπλήρωσης

 

Από το 2014 ο όμιλος Davines ασχολείται επίσης με ένα άλλο θέμα: Τον αντίκτυπο που έχει η συσκευασία στον πλανήτη. Ένα ανοιχτό ερώτημα για το οποίο πρέπει να πούμε ότι ακόμη αναζητούμε την καλύτερη απάντηση. 

“Έχουμε συνείδηση ότι η συσκευασία έχει αντίκτυπο και κανένα υλικό δεν μπορεί να θεωρηθεί τέλειο.

grafico ING

ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ;

Για τις υγρές φόρμουλες, όπως τα cleansers, τα shower gels και τις μάσκες, η πλαστική συσκευασία επιτρέπει τον πιο ελαφρύ σχεδιασμό, τη σημαντική μείωση των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών, του βάρους και επομένως, τις χαμηλότερες εκπομπές CO2eq.

“Το πλαστικό μας επιτρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις εκπομπές CO2eq, σε σύγκριση με τα περισσότερα από τα άλλα υλικά συσκευασίας.

ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΑΣ

Γνωρίζουμε ότι η χρήση του πλαστικού εσωκλείει ποικίλες προκλήσεις που συνδέονται με την πιθανή διασπορά του στο περιβάλλον. Ως Davines Group, επιλέξαμε να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για το θέμα αυτό και το 2020 – για πρώτη φορά – υπολογίσαμε* το πλαστικό μας αποτύπωμα.

 

Με λίγα λόγια, υπολογίσαμε ότι η ποσότητα των πλαστικών αποβλήτων που παράγουμε μέσω της επιχείρησής μας ήταν 721,9 τόνοι το 2020.

 

* Υπολογίστηκε σύμφωνα με τις “Κατευθυντήριες γραμμές για την εταιρική διαχείριση των πλαστικών” που δημοσιεύθηκαν το Φεβρουάριο του 2021 από την Πρωτοβουλία 3R, την EA, τη South Pole και την Quantis. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία, ο υπολογισμός λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες κατηγορίες πλαστικών: upstream- operational, operational, operational- downstream.

02_Rethinking_Plastic_Plastic_Footprint
03_Rethinking_Plastic_Plastic_Leakage

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ;

Αφού γνωρίσαμε το πλαστικό αποτύπωμα, ερευνήσαμε αν τα πλαστικά απόβλητα που παράγονται από την επιχείρησή μας, διαχειρίζονται και ανακτώνται σωστά. Και – αν σε κάποια συγκεκριμένη κατάσταση ή χώρα – δεν έγινε αυτό και μπορεί να καταλήξει διασκορπισμένο στο περιβάλλον: αυτό είναι που μπορεί να οριστεί ως διαρροή πλαστικού.

 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας* μόνο 14 τόνοι πλαστικών αποβλήτων – το 1,9% του πλαστικού μας αποτυπώματος – διαχειρίζονται εσφαλμένα και θα μπορούσαν να καταλήξουν στο περιβάλλον.

 

* Υπολογίστηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προτείνεται από το “Plastic Leak Project – Methodological guidelines” που δημοσιεύθηκε το 2020 από την Quantis και την EA (και αναφέρεται στο έγγραφο του σημείου 1 ανωτέρω) και λαμβάνει υπόψη μόνο τα μακροπλαστικά.

722

ΤΟΝΟΙ

Πλαστικό αποτύπωμα

Η συνολική ποσότητα πλαστικών αποβλήτων που παράγονται από τον Όμιλο Davines περιλαμβάνει τόσο τα απόβλητα που παράγονται από τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τα γραφεία μας (27%), όσο και τις πλαστικές συσκευασίες των προϊόντων μας που διατίθενται στην παγκόσμια αγορά (73%).

14

ΤΟΝΟΙ

Διαρροή πλαστικού

Υπάρχει ακόμα ένα υπόλοιπο μέρος – 1,9% του πλαστικού αποτυπώματος μας, περίπου 14 τόνοι – που μπορεί δυνητικά να καταλήξει στο περιβάλλον λόγω της αναποτελεσματικής διαχείρισης των αποβλήτων. Αυτό μας ενέπνευσε να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για το θέμα αυτό. 

100

ΤΟΝΟΙ

Συλλογή πλαστικού

Το φθινόπωρο του 2021, θα ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα συλλογής πλαστικών με την Plastic Bank για να αποτρέψουμε 100 τόνους από το να διασκορπιστούν στο περιβάλλον και να καταλήξουν στον ωκεανό. Σε αυτό θα συμμετάσχουν οι κάτοικοι των παράκτιων κοινοτήτων στην Ινδονησία, στις Φιλιππίνες και τη Βραζιλία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

grafico ING

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ: ΜΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Όταν βελτιώνουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών μας, έχει νόημα να εργαζόμαστε για τη σωστή διαχείριση του τέλους ζωής των προϊόντων μας. Αυτό που είναι πραγματικά κρίσιμο, είναι ο οικολογικός σχεδιασμός της συσκευασίας από την αρχή του ίδιου του κύκλου ζωής. 

 

Ως εκ τούτου, από το 2015 -όταν χρησιμοποιούσαμε μόνο ορυκτό παρθένο πλαστικό- προχωρήσαμε σθεναρά σε ανακυκλωμένα πλαστικά υλικά ή πλαστικά υλικά που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές.

“Όταν επιλέγουμε πλαστικό, δίνουμε προτεραιότητα στο ανακυκλωμένο ή βιολογικής προέλευσης πλαστικό. 

schema eng giusto

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Από τη μία πλευρά έχουμε την ποιότητα του πλαστικού που επιλέγουμε, από την άλλη την ποσότητα που χρησιμοποιούμε. Η [ comfort zone ] προσπαθεί να σχεδιάζει ελαφρύτερες συσκευασίες, εξακολουθώντας να εγγυάται την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά τους. Πιο ελαφριά συσκευασία σημαίνει μικρότερη ποσότητα υλικού που χρησιμοποιείται, άρα λιγότεροι πόροι που καταναλώνονται. 

 

Στοχεύουμε επίσης στην απλούστευση, μειώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τα συστατικά της συσκευασίας, εξαλείφοντας τα περιττά πλαστικά στοιχεία και εισάγοντας επαναγεμιζόμενες λύσεις, όπως κάναμε για τον νέο μας εντατικό ορό Sublime Skin.

“Όταν επιλέγουμε πλαστικό, δίνουμε προτεραιότητα στο ανακυκλωμένο ή βιολογικής προέλευσης πλαστικό. 

ΕΓΓΡΑΦH NEWSLETTER

Θέλω να λαμβάνω ενημερωτικό δελτίο [ comfort zone ]

και να ενημερώνομαι για όλα τα νέα!